Wij worden Rivez-Zuiderhuis

02 mei 2024
Wij worden Rivez-Zuiderhuis

Zoals bekend hebben Zuiderhuis Assurantiën en Rivez Assurantiën & Risicobeheer de handen ineengeslagen en zijn wij een fusieovereenkomst aangegaan. Op de achtergrond zijn wij de afgelopen periode bezig geweest om de volgende stappen voor te bereiden. Tot nu toe hebben alle labels (inclusief Korsten van Dieperbeek, HG Assurantiën en Peters Assurantiën) onder hun eigen naam en op hun eigen manier gewerkt. De komende periode gaan wij nog intensiever met elkaar samenwerken en daar willen wij u graag over informeren.

Onze route naar een toekomstbestendige organisatie

De financiële sector verandert al jaren snel en ingrijpend. Complexere producten, aangepaste wet- en regelgevingen enzovoorts. Dat is nu al zichtbaar en dat zal ook de komende jaren nog voortduren. Wij geloven, binnen die ontwikkelingen, dat de rol van de tussenpersoon daarin alleen maar belangrijker wordt. De fusie tussen Rivez en Zuiderhuis is daarin een belangrijke stap geweest. Doordat we groeien, hebben we bijvoorbeeld een betere onderhandelingspositie bij verzekeraars en kredietverstrekkers. Hierdoor kunnen wij onze relaties aantrekkelijkere pakketten en condities bieden.

Medio mei 2024 gaan wij verder onder de naam Rivez-Zuiderhuis

Medio mei gaan wij de laatste stap maken, namelijk een nieuwe uitstraling en een nieuwe naam: Rivez-Zuiderhuis. U gaat dit het komende jaar gefaseerd in onze uitingen terugzien zoals op ons briefpapier, onze e-mails, ons kantoor enzovoorts. Op de achtergrond zijn wij afgelopen periode al overgestapt naar één centraal informatiesysteem.

Deze naamswijziging houdt ook in dat onze relaties vanaf nu ook informatie ontvangen, waarbij de kantoornaam is aangepast naar Rivez-Zuiderhuis. Dit zal bijvoorbeeld ook op de polis(sen) en ons (voor sommige relaties een nieuw) rekeningnummer zichtbaar worden: daar staat vanaf nu Rivez-Zuiderhuis.

Wat niet verandert zijn onze mensen!

De naam verandert, maar dat geldt niet voor uw vertrouwde gezichten op ons kantoor. Mensen die u kennen, uw omgeving en uw persoonlijke situatie. Wij staan nog steeds voor u klaar, samen met onze andere collega's!

Meer informatie: www.rivez-zuiderhuis.nl

Hoewel het officieel nog niet zover is, nodigen wij u alvast uit om een kijkje te nemen op www.rivez-zuiderhuis.nl. Hier vindt u alvast aanvullende informatie over de mooie stappen die wij op dit moment aan het zetten zijn. Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons kantoor.

Meer informatie?