Beloningsbeleid

Intern beloningsbeleid

Het beleid van onze onderneming is gericht op een lange termijn relatie met onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat dit bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Hierbij zorgen wij er echter voor dat onze medewerkers door extra beloningen niet worden geprikkeld tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen de meeste van onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Medewerkers in een commerciële buitendienst- of managementfunctie hebben naast een vast salaris de mogelijkheid om een variabel deel extra te verdienen. De hoogte hiervan bedraagt maximaal 12% van het vaste salaris dat voor ten minste 50% afhankelijk is van individuele kwalitatieve doelstellingen.

In boekjaar 2022 is € 105.561 aan variabele beloning uitgekeerd aan onze medewerkers. De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze onderneming van toepassing.