Hoe gaan wij om met een betalingsachterstand van een verzekeringspremie aan Rivez-Zuiderhuis?

De verschuldigde premie voor een via Rivez-Zuiderhuis afgesloten verzekering kan worden geïncasseerd door ons of rechtstreeks door de betreffende verzekeraar. Als deze laatste incasseert dan heeft zij hiervoor een eigen protocol ten aanzien van betalingsachterstanden. Deze zal overigens in de meeste situaties overeenkomen met onze hier beschreven procedure.

Wanneer de premie door ons wordt geïncasseerd dan heeft u ons hiervoor een machtiging gegeven om deze automatisch te incasseren van uw betaalrekening of u ontvangt hiervan een nota met een betaalverzoek per e-mail of post.

 

Bij automatische incasso

Het kan gebeuren dat u (tijdelijk) niet genoeg geld op uw rekening heeft staan als wij de verzekeringspremie van uw betaalrekening willen incasseren, of dat u de wel geïncasseerde premie zelf storneert (terug laten boeken) via uw eigen bank. Hiervan ontvangen wij dan een bericht van onze bank waarna wij 3 dagen later nogmaals proberen om de premie automatisch van de opgegeven rekening te incasseren.

Mocht deze tweede incassopoging echter wederom niet lukken dan sturen wij u een brief per e-mail of post met daarin het verzoek om de verschuldigde premie zelf aan ons over te maken of te betalen via
de meegestuurde iDEAL betaallink.

Bij het uitblijven van de betaling na 30 dagen van de premievervaldatum is er sprake van een betalingsachterstand. U ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Een tweede en derde betalingsherinnering ontvangt u na 45 dagen en daarna 60 dagen. Welke gevolgen deze herinneringen voor u en de verzekeringsdekking hebben leest u hieronder “Bij factuur en/of nota”.

Als u overigens wilt dat wij voortaan gebruik gaan maken van een andere rekeningnummer voor de automatische premiebetaling (incasso), dan verzoeken wij u om dit z.s.m. en het liefste per e-mail (info@rivez-zuiderhuis.nl) aan ons door te geven.

 

Bij factuur en/of nota

Vóór de aanvang van de nieuwe premieperiode ontvangt u van ons per e-mail of post een nota met een betaalverzoek voor de verschuldigde premie. Hierbij wordt u verzocht om het factuurbedrag binnen 30 dagen over te maken naar ons opgegeven rekeningnummer.  

Het kan dan gebeuren dat u een keer vergeet om de premie over te maken. Indien wij uw premiebetaling na 30 dagen nog niet ontvangen hebben, is er sprake van een betalingsachterstand. U ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Een tweede en derde betalingsherinnering ontvangt u na 45 dagen en daarna 60 dagen.

In de 1e herinnering berichten wij u expliciet dat u nog 14 dagen, na verzending van deze herinnering, de gelegenheid heeft om te betalen. Ook vermelden wij dat als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet binnen deze tijd, dat de dekking wordt opgeschort (gestopt) maar dat de plicht om te betalen wel blijft bestaan. Ook adviseren wij u om contact met ons te nemen om een betalingsregeling te treffen als u  betalingsproblemen heeft.

In de 2e herinnering geven wij aan dat de dekking is opgeschort in verband met het uitblijven van de verschuldigde betaling en dat er géén rechten meer ontleend kunnen worden aan de verzekeringsdekking.
Ook bij deze herinnering wijzen wij nadrukkelijk naar de mogelijkheid om een betalingsregeling met ons te treffen of om contact op te nemen met schuldhulpverlening (particulieren).

Bij een gekentekend motorvoertuig berichten wij ook dat het kenteken is afgemeld bij de RDW en dat bij betaling de dekking in kracht hersteld wordt, de dag volgend op de dag van ontvangst van de premie door ons.

Bij een 3e herinnering ontvangt u het bericht dat u nog 5 werkdagen, vanaf verzending herinnering, de tijd heeft om de verschuldigde betaling volledig te voldoen voordat wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau en de verzekering wordt beëindigd wegens wanbetaling.  
Tevens wijzen wij erop dan ook een melding bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem) te zullen doen. Deze databank heeft als doel een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid voor alle Nederlandse verzekeraars.
Wederom wijzen wij u in deze laatste herinnering nadrukkelijk op de mogelijkheid om een betalings-regeling met ons te treffen of om contact op te nemen met schuldhulpverlening (particulieren).   

 

Komt het financieel even niet uit om de premie te betalen?

Het kan gebeuren dat u uw premie (tijdelijk) niet kunt betalen. Veel mensen hebben hier wel eens mee te maken gehad. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een echtscheiding of een daling van de inkomen.

Als u de verschuldigde premie niet binnen de aangegeven termijn kan betalen dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (088-8000900 of info@rivez-zuiderhuis.nl).
Samen met één van onze adviseurs wordt er met u gekeken naar de mogelijkheden om een (dreigende) betalingsachterstand te voorkomen/betalen en/of om te onderzoeken of het wellicht verstandig is om de verzekering aan te passen.  

 

Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd betaalt?

Wanneer u niet reageert op onze betalingsherinneringen dan kan dit vervelende gevolgen voor u hebben, nu en in de toekomst.
Daarom is het advies om direct contact met ons op te nemen wanneer u niet in staat bent om de verschuldigde premie(s) te betalen. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat de gevolgen zijn en helpen om de gevolgen te voorkomen. Hoe sneller u contact met ons op neemt, hoe groter de kans is dat er een oplossing mogelijk is.  

Dit kan er namelijk allemaal gebeuren als u de premie(s) niet op tijd betaald hebt:

 • Als u een schade hebt, wordt deze niet vergoed door de verzekeraar;
  Nadat u de premie alsnog heeft betaald zal de verzekeringsdekking, de dag volgend op de betalingsontvangst door ons, in kracht worden hersteld.
    
 • Uw verzekeringsdekking kan worden stopgezet.
  Bij een gekentekend motorvoertuig zal dan direct een afmelding plaatsvinden van het kenteken bij het RDW waardoor u niet meer aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoet. Dit leidt in de meeste gevallen tot een flinke boete van honderden euro’s via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Mocht u echter toch onverzekerd gaan rijden dan zullen eventueel veroorzaakte schades, zowel materieel als immaterieel (letsel, inkomensverlies e.d.) persoonlijk en volledig op u worden verhaald.
 • U wordt als wanbetaler gemeld bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem). Deze databank heeft als doel een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid voor alle Nederlandse verzekeraars. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stichtingcis.nl.
   
 • Een verzekering afsluiten in de toekomst wordt lastiger
   
 • Wanneer het om de premie van een levensverzekering gaat krijgt u geen of een lagere uitkering bij overlijden.
   
 • Als u niet reageert op onze betalingsherinneringen dan neemt een incassobureau de premie-incasso van ons over. Het incassobureau brengt extra kosten in rekening. Deze kosten zijn voor u en komen boven op de verschuldigde premie.